Rekisterin nimi: Karhu ja Kettu -kirja, rekisteri- ja tietosuojaseloste

Keitä olemme

Verkkopalvelumme osoite on https://karhujakettukirja.com/

Hankkeen ja rekisterin yhteys- ja vastuuhenkilö sekä tietosuojavastaava: Ulla Sainio, ulla [at] gentil.fi

Rekisterinpitäjä: Gentil Oy, y-tunnus 2641642-6

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Keräämme verkkopalveluumme ja sen wordpress-alustaan liittyviä tietoja sekä Karhu ja Kettu -kirja -verkkopalveluun liittyviä tietoja viestinnän sekä myynninedistämisen kehittämiseksi.

Hankkeeseen liittyvät tiedot ja niiden tietosuoja:

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIETORYHMÄT

 • Mikäli käsiteltäviä tietoja ei ole saatu suoraan rekisteröidyltä (14 artikla), tulee rekisterinpitäjän informoida rekisteröityä käsiteltävistä henkilötietoryhmistä. Käsittelemme hankkeen aiheisiin liittyviä perustietoja (ks. kohta Rekisterin tietosisältö). Ellet ole erikseen pyydettäessä antanut tietoja tai lupaa kolmannelle osapuolelle antaa niitä meille, emme käsittele tietoja, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, terveyttä koskevia tietoja, seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen tai geneettisiä ja biometrisia tietoja henkilön tunnistamista varten.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterissämme käsittelemme asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja viiteryhmiemme kuten myös potentiaalisten asiakkaidemme sekä näiden edustajien henkilötietoja. Tietoja käytetään yhteistyöhön, asiakasviestintään ja Karhu ja Kettu -kirjan verkkopalvelun tiedottamiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita jättämiäsi tietoja. Evästeiden avulla saamme Karhu ja Kettu -kirjan verkkopalvelun vierailijoista tietoja, joita voimme hyödyntää esimerkiksi markkinoinnin suunnittelussa ja näin optimoida viestintäämme.

Rekisteröidystä eli sinusta saatetaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yrityksen tai yhteisön y-tunnus ja titteli / vastuualue
 • Asiakkuuden ja yhteistyön hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. Karhu ja Kettu -kirjan palveluiden tilaus- ja peruutustiedot, palautteet, sekä tapahtumien audiovisuaaliset taltioinnit)
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Karhu ja Kettu -kirja verkkopalvelussa sekä sosiaalisen median alustoilla
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. työpajoihin, kilpailuihin, koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuminen)
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Karhu ja Kettu -kirja verkkopalveluun. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä, rekisteröityessäsi tai kun käytät Karhu ja Kettu -kirja -sivuston palveluja.  Voimme lähestyä henkilöitä joko uutiskirjeellä tai sähköpostitse. Mikäli et halua olla kanssamme kyseisillä tavoilla yhteydessä, voit ilmoittaa sen heti tai perua uutiskirjeen siinä olevan linkin kautta.

Keräämme henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi. Voimme saada henkilötietoja myös työnantajaltasi tai muulta taholta, joka ilmoittaa sinut verkkopalveluumme.

Seuraamme myös evästeitä ja vierailusi Karhu ja Kettu -kirja verkkopalvelussa jättää jäljen, IP-osoitteen. Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös Karhu ja Kettu -kirja verkkopalvelun ulkopuolisista rekistereistä. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Saatamme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Kaikissa tilanteissa siirrämme henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso
 • olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai
 • olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

REKISTERIN SUOJAUS JA HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Karhu ja Kettu -kirja verkkosivuston valtuuttamilla henkilöillä.

 • Gentil oy säilyttää tiedot.
 • Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Voit lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Ulla Sainio
Gentil oy
s-posti: ulla [ at ] gentil.fi
puh: 040 714 5147

Karhu ja Kettu -kirja vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla palvelun parantamiseksi.

Verkkopalvelu Karhu ja Kettu -kirja ja sen wordpress-alusta:

KOMMENTIT

Sivustollamme ei ole kommentointi käytössä.

YHTEYDENOTTOLOMAKKEET

Sivullamme olevan yhteydenottolomakkeen kautta keräämme nimen ja sähköpostiosoitteen. Lomakkeessa kysytään myös lupaa tallentaa tiedot hankkeen käyttöön.

EVÄSTEET

Karhu ja Kettu -kirja verkkopalvelussa ei ole käytössä käyttäjien sisäänkirjautuminen.

MUILTA SIVUSTOILTA UPOTETTU SISÄLTÖ

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

ANALYTIIKKA

Keräämme sivuston käyttöön liittyviä tietoja erilaisilla analytiikkatyökaluilla, kuten Google Analyticsilla.

KENELLE JAAMME TIETOSI

Emme lähtökohtaisesti jaa tietojasi kolmansille osapuolille. Mahdollisesti voimme kertoa sinusta aiheeseemme liittyville viiteryhmien henkilötietorekisterin ylläpitäjille.

KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME TIETOA

Meillä ei ole käytössä käyttäjien rekisteröitymismahdollisuus.

OMAT YHTEYSTIETOSI

Säilytämme nimi- ja sähköpostiosoitteet sekä muuta mahdollisesti antamasi tiedot verkkosivuston wordpress-alustassa.

Lisätiedot

KUINKA SUOJELEMME HENKILÖTIETOJASI

Säilytämme henkilötietosi digitaalisesti suojatussa palvelussa. Tiedot ovat vain hanketoimijoiden nähtävillä.

MITEN TOIMIMME TIETOMURRON TAPAHTUESSA

Mikäli rekisteriimme tulee tietomurto, korjaamme asian kohtuullisessa ajassa ja ilmoitamme rekisterissämme oleville henkilöille asiasta.

HENKILÖTIETOON LIITTYVÄ AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Toimialaan liittyvä lainsäädäntö

Tietosuojailmoitus perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (2016/679, jäljempänä ”Tietosuoja-asetus”) ja Henkilötietolakiin (523/1999).